COVID-19 retningslinjer for Gymnastikforening FREM Odense


Bemærk der er forskellige retningslinjer på de enkelte skoler.

Til udøvere generelt:
Mød ikke op hvis du føler dig sløj og har symptomer på forkølelse og ondt i halsen.
Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning. Der vil ikke være mulighed for at bade efter træning.
Mød op kort tid før træningen starter.
Foreningen stiller håndsprit til rådighed i salene.
Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og din instruktør.
Vask hænder før og efter træning og hold god hygiejne under træningen.
Hold 2 meters afstand og undgå så vidt muligt fysisk kontakt med andre deltagere.
Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.
Vi anbefaler at man selv medbringer liggeunderlag. Alternativt medbringes et stort håndklæde hvis man bruger foreningens underlag.
Man kan ikke forvente en fuld træningslektion på 55minutter, da der skal være tid til rengøring af redskaber der har været i brug.
 
For udøvere på Vestre skole
Forældre skal aflevere deres barn/børn ved vindfanget til gymnastiksalen, hvor der vil være en instruktør til at tage imod.
Adgang til salene forgår gennem omklædningsrummet og videre til gymnastiksalen.
Medbring en taske med barnets navn, hvor sko og overtøj kan være i, tasken skal med ind i salen, da man ikke kommer tilbage til omklædningsrummet. Man forlader salen gennem vindfanget, så kontakt, med deltagere på det næste hold, undgås.
Forældre der venter, må ikke opholde sig i omklædningsrummet, der henvises til det overdækkede areal foran salen.
For udøvere på Sct. Hans skole
Forældre skal aflevere deres barn/børn ved glasvindfanget hvor der vil være en instruktør til at tage imod.
Adgang til salene forgår som altid via glasvindfanget og hovedtrappen.
Medbring en taske med barnets navn, hvor sko og overtøj kan være i, tasken skal med ind i salen. Man forlader salen gennem bagtrappen, så kontakt, med deltagere på det næste hold, undgås.
For udøvere på Bolbro skole
Adgang til salene forgår som altid gennem vindfanget og omklædningsrummet.
Tasker, sko og overtøj skal med ind i salen, da salen forlades direkte gennem vindfanget. Dette for at undgå kontakt med deltagere på det næste hold.
For udøvere på Risingskolen
Forældre skal aflevere deres barn/børn ved indgangen til trappen, som fører op til gymnastiksalen, hvor der vil være en instruktør til at tage imod.
Medbring en taske med barnets navn, hvor sko og overtøj kan være i, tasken skal med ind i salen. Man forlader salen gennem døren ud til trappen, så kontakt med deltagere på det næste hold undgås.  


26.august 2020
Nye corona – retningslinjer fra mandag d. 26. oktober.
Regeringen udvider nu kravet om mundbind, så det også gælder indendørs for kulturen og idrætten. Forsamlingsforbuddet nedsættes fra 50 til 10 personer. Dette gælder dog ikke for børn og unge under 21 år.
Dette betyder for vores forening at:
Børnehold forsætter som hidtil. Instruktørerne skal bære mundbind før og efter træningen. Forældre skal ved aflevering og afhentning af børn bære mundbind.
 
Familieholdene sættes på pause, mens vi undersøger om der må være ti voksne + børn i gymnastiksalen.
Vi arbejder på at lave en turnusordning så den enkelte familie kan komme til gymnastik ca. hver anden til tredje gang.
 
Voksenholdene fortsætter så der er max 10 personer i salen, inkl. instruktøren. Der udarbejdes en turnusordning så den enkelte gymnast kan komme til gymnastik hver anden gang. (For FREM’s øvede piger /kvinder 18+ bliver det hver tredje gang).  De berørte hold får nærmere besked fra deres instruktør.
 
Mundbind skal bæres før og efter idrætsaktiviteten.

Z Helle test side


Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241