Puslinge mix  4- 6 år  + Tumlehaven 3 - 5 år


Redskab og rytmik, kammeratskab og kolbøtter, puslingeholdene er for de 4-6-årige, også for dem, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med gymnastikverdenen. Vi har en legende tilgang, hvilket vil sige at selvom vi har børnenes motoriske udvikling for øje, skal det ske på en sjov måde. Vi vil både fokusere på at bruge og lære redskaberne at kende, men også bevæge os til musik. Frem for alt skal vi have en hyggelig time i hinandens selskab.
Tumlehaven er et hold for de 3 – 5 årige friske drenge og piger. Her er et hold hvor vi skal lege sanglege, rim og remser, og bruge vores kroppe. 
Vi skal tumle til vi bliver helt blå i hovedet og dette gøres bedst på vores redskaber.
Der vil på dette hold være mulighed for, at forældrene kunne være med, under de første træninger, hvis jeres barn har svært ved at være der selv, indtil jeres barn finder tryghed ved at gå på holdet selv.

Vi træner om mandagen på Skt. Hans og Vestre skole 

Tumlehaven puslinge træner på Risingskolen tirsdag 

COVID-19 retningslinjer for Gymnastikforeningen FREM Odense se her

 

 


Tilmelding til sæson 2020 2021

Tilmelding for nye medlemmer til sæson 2020/2021 starter  d. 16. august 2020 kl. 10.00
Vi tilbyder nuværende medlemmer tilmeldingsstart allerede fra d. 9. august 2020 kl. 10.00

Holdbilleder fra 2019 - 2016

Instruktør
​Frederikke Vindeløv
30265812
frederikkevindeloev@hotmail.com
Instruktør
Viktoria Hovmark Eriksen
22707091
viktoria@hovmark.com
Instruktør
​Kristine Vikkelsø
21855479
kristinevikkelso@gmail.com
Instruktør
Liva Kirstine Beck-Larsen
22638088
livabecklarsen@gmail.com
Instruktør for Tumlehaven puslinge
Mikkel Ladegaard
2292 3250  

Hjælpeinstruktør
Johanne Moody Kristensen

Holdhjælper
Filuca Mølleskov Madsen
Frederikke Marie Falkenberg
Julie Rasmussen
Mads


Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241