Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Gymnastikforeningen FREM Odense

Redigeret 24. maj 2018

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne pritvatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Gymnastikforeningen FREM Odense er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Birthe Bjerg

Adresse: Munkebjergvej 73, 5230  Odense M

CVR: 32231241

Telefonnr.: 24214261

Mail: bb@gymnastikfremodense.dk

website: gymnastikfremodense.dk


Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi følgende data om dig:

1.  Navn

2.  Køn

3.  Adresse

4.  Fødselsdag

5.  Telefonnr. – fastnetnr. og/eller mobilnr.

6.  Emailadresse. Hvis du har opgivet en sådan ved indmeldelse eller du senere har oplyst den til os.

7.  Hvilke hold du har tilmeldt dig, siden du meldte dig ind.

8.  Hos os har du en konto, hvor vi og du kan se, hvor meget du har betalt siden din indmeldelse.

9.  Oplysninger om du har modtaget årsnåle og i fald hvilke.

10. Ligeledes opbevarer vi mails, som vi har sendt til dig.

  

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Alle ovennævnte punkter undtaget punkt. 10 har du adgang til via din profil, som du har adgang til via vores hjemmeside: gymnastikfremodense.dk. På side 1 i nederste venstre hjørne kan du logge på med din emailadresse og din adgangskode.

Formålet med at indsamle og opbevare dine data er at kunne administrere din relation til os.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi anvender. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

 Kontrol og opdatering af dine persondata

Dine data hos os bliver opdateret, når du ændrer dine data via din profil på vores hjemmeside. Undtagelsesvis kan du give os ændringer til dine data, som vi så ændrer i din profil. Vi anbefaler at du  ændrer dine oplysninger, så snart der er ændringer i dataene.

 

Dine data slettes på følgende måde.

Vi sender løbende email ud, hvor vi beder dig tage stilling til, om vi skal slette dine persondata. Det betyder at det er dig der er ansvarlig for om dine persondata opbevares hos os.

Videregivelse af dine persondata

Som udgangspunkt videregiver vi ikke oplysninger om dig. Hvis foreningen af Odense Kommune bliver udtrukket til kontrol i forbindelse med kommunalt tilskud vil vi være nødsaget til at give dine data videre til komunen. Dette indhenter vi ikke dit samtykke til, idet det i lovgivningen er angivet som et krav.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Følgende er vores databehandlere og databehandleraftalerne opfylder til fulde lovens krav:

Conventus

Onmondo

Nets

Du kan læse mere ved at søge på nettet under de respektive databehandlere.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer cookies på gymnastikfremodense.dk for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden.

Dine rettigheder

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på side 1.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Skulle du ønske at få dine dataoplysninger slettet imellem vores regelmæssige emailforsendelser om sletning kan du henvende dig til kontaktpersonen på side 1. Såfremt ønsket fremsættes på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt i forhold til regnskaber, tilskud eller lignende vil ønsket ikke blive imødekommet.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241