Hold beskrivelse


Program for sæson 2024 2025 kan ses her på siden fra midten af juni.
Tilmelding til den nye sæson starter i midten af august.

Alle hold er nu lukket for tilmelding i denne sæson

Herunder ses program for sæson 2023 2024

Tilmelding og betaling: Al tilmelding foregår via hjemmesiden. Tilmelding/betaling
Kontingent: Prisen er anført ved de enkelte hold og gælder for hele sæsonen. Beløbet dækker deltagelse i træningen og medlemskontingent til foreningen. - Folkepensionistpris er fra 66 år.
Der gives rabat for deltagelse på 2 voksenhold (50% rabat på det billigste hold)Gælder kun voksen hold
VIGTIGT! VED TILMELDING TIL BØRNEHOLD ER DET BARNETS NAVN OG FØDSELSDATO DER SKAL OPGIVES
På enkelte hold kan der være deltagerbegrænsning p.g.a. pladsmangel i salene.

I skolernes ferie er der ingen gymnastik:
Efterårsferie: uge 42 14.10 - 22.10. Juleferie: 20.12, 2023 - 4.01,2024. Vinterferie: uge 7 10.02 - 18.02 2024. Påskeferie: 23.3 - 1.04 2024

Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241