Generalforsamling


Referat fra generalforsamling 2022 (1.4 Mb)
Generalforsamling d. 1. februar 2022 kl. 1900 11-01-2022
Indkaldelse til
Generalforsamling i Gymnastikforeningen FREM Odense
 
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 1900

På Sct. Hans Skole - i Hjemkundskabslokalet - lokalet ligger i kælderen under gymnastiksalen.

 

 
Generalforsamling med dagsorden ifølge foreningens vedtægter
 
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen, på valg:
  1. Bestyrelsesmedlem Birthe Bjerg Andersen    
  2. Bestyrelsesmedlem Bente Topp                      
 7. Valg af suppleanter:
  1. 1. suppleant Andreas Reinholdt Milvertz         
  2. 2. suppleant Regina Blak Rasmussen              
 8. Valg af revisor 2 og revisorsuppleant:
  1. Else Marie Juhl Nielsen (revisor 2)                 
  2. Ruth Fischer (revisorsuppleant)                       
 9. Eventuelt.
 
Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 25. januar 2022.
 
 
Der bliver serveret forfriskninger i forbindelse med generalforsamlingen og kaffe/the efter generalforsamlingen.
 
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241