Den Gyldne Frem'er


 ”Den Gyldne FREMMER” er en vandrende hædersbevisning i form af en håndsmedet, guldbelagt gymnast, fremstillet i 1988 af FREM´s tidligere hovedformand Kaj Ditlev Petersen.
 
”Den Gyldne FREMMER” tildeles et medlem af gymnastikforeningen der i løbet af sæsonen, på en særlig måde, har gjort sig fortjent til at blive fremhævet som et godt eksempel eller for en særlig indsats.
 
Ved tildelingen af ”Den Gyldne FREMMER” bør det tilstræbes, at der bedømmes ud fra gymnastikforeningens helhedsinteresser. Begrundelsen for tildeling skal ske i forhold til den netop afsluttede sæson.
 
Som kriterier for tildelingen kan eksempelvis nævnes:
Arbejdet for gymnastikforeningens trivsel og sammenhold,
udvist foreningsånd, godt humør, sportsånd, hjælpsomhed og initiativ
styrket kammeratskabet
medvirket til gymnastikforeningens gode omdømme – indadtil og udadtil.
Aktivt deltaget i gymnastikforeningens arrangementer og det praktiske arbejde
gjort en særlig indsats som arrangør, turleder eller andet.
Ethvert medlem, kan indstille et andet medlem, som kandidat til ”Den Gyldne FREMMER”.
 
Indstillingen skal ske senest den 1. marts med skriftlig begrundelse til bestyrelsen, som træffer afgørelse om tildelingen. Overrækkelsen finder sted på FREM-dagen.
Alle indstillinger bliver læst op. Hvis der er mere end tre indstillinger vedlægges de programmet for FREM-dagen.
 
”Den Gyldne FREMMER” Tildeles ikke såfremt der ikke foreligger nogen indstilling.
 
Med tildelingen følger et diplom, hvor begrundelsen er anført.
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241