ÅRSBERETNING 2017 11-08-2018
Årsberetning for gymnastikforeningen FREM Odense 2017
På Generalforsamlingen d. 7. februar 2016 blev Gitte Støkkel og Jytte Rasmussen valgt og Helle Rasmussen genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Mia Søe Pedersen og Regina Blak Rasmussen.
Revisor 1 blev Linda Birkenfeldt og revisorsuppleant blev Julie Ny Bundgaard.
 
Den nye bestyrelse tiltrådte og konstituerede sig: Formand: Helle Rasmussen. Kasserer: Birthe Bjerg, Sekretær: Bente Topp. Bestyrelsesmedlemmer: Gitte Støkkel og Jytte Rasmussen 1. suppleant Regina Blak Rasmussen. og 2. suppleant Mia Søe Pedersen
Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver: Bente og Birthe medlemsregistrering, Helle hjemmesiden, ansvarlig for lokalebooking, Birthe udarbejder kontrakter, og tager sig af børneattester. Alle i bestyrelsen er kontaktpersoner på forskellige hold med ansvar for information og kommunikationen mellem instruktører og bestyrelse.
 
Møder og kurser: I årets løb er der blevet afholdt tre instruktørmøder og otte bestyrelsesmøder.
Kursus emner i løbet af året: Tænk dig i form + Mobilitetstræning 50+, Motionsgymnastik anno 2017, Hjælpeinstruktøruddannelse1, Banespring, 6-12 år, Få jeres vedtægter til at tiltrække flere frivillige + Lær at bruge DGI Foreningsservice - Online-kursus + Conventus – kalender.
Til alle kurser og møder har der været en positiv og konstruktiv holdning til de opgaver der skulle løses. Desuden dygtiggør både instruktører og bestyrelse sig løbende.
 
FREM-dagen og øvrige opvisninger: FREM- dagen d. 1. april 2017 forløb rigtig flot. Dette års tema var ”Film - musik”. Dagen blev holdt i Pårup Hallen. Alle holdene på gulvet ydede en flot indsats. Alle vores børnehold og 2 voksenhold samt et hold bestående af instruktører var på gulvet, så foreningens mangfoldighed blev vist. Mange tak til Jer alle.
Den Gyldne FREM’er blev ikke uddelt, da der ingen indstilling var indkommet ”Den Frivillige FREM’er” blev tildelt Mia Søe Pedersen.
Der blev desuden uddelt rigtig mange årsnåle til børn, der har gået i foreningen i henholdsvis 3, 5, 8 år samt 10 års T-shirt
Flere af vores hold deltog i DGI’s forårsopvisninger, derudover har Ball-stikholdet deltaget i opvisning i København, Ikast, her for at udbrede kendskabet til “boldens” anvendelse. Showdance holdet har deltaget i flere opvisninger rundt om på Fyn.
 
Sæsonen: Sæsonen 2017/18 kom fint fra start. Vi har et hold af dygtige instruktører, hjælpeinstruktører, samt holdhjælpere. Der kommer løbende nye instruktører til. FREM har i 2017 tilknyttet i alt 35 instruktører, hjælpeinstruktører og holdhjælpere, som alle med deres engagement og ansvarsbevidsthed bidrager til, at FREM er en forening, hvor medlemmer trives og udfordres.
 
Aktiviteter: FREM deltog med en stand på Skibhusfestivalen. Og der blev afhold Springdag i Søndersø. Der har været afholdt en teambuilding- dag for foreningens frivillige.
 
Forskellige udvalg: Redskabsudvalg: Mia, Pernille.
Vi har repræsentanter i Fritidsudvalgene på de skoler hvor vi har aktiviteter.
Der nedsættes ad-hoc udvalg til FREM-dag og lignende.
 
Jubilæum: Foreningen FREM har 100 års jubilæum april 2020. I den forbindelse er bestyrelsen begyndt at drøfte hvad der skal ske i den anledning.
 
Indkøb/økonomi: Der er løbende indkøbt forskellige små-redskaber, airroller samt håndredskaber til opvisningsholdene.
 
Medlemstal: 31. 12. 2017 er ca. 666 medlemmer aktive på vores hold, fordelt på 8 voksen - hold og 15 børne hold.
Tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde og engagement i foreningen
 
Februar 2018 formand Helle Rasmussen
ÅRSBERETNING 2016 11-08-2018
Årsberetning for gymnastikforeningen FREM Odense 2016
På Generalforsamlingen d. 10. februar 2016 blev Bente Topp og Birthe Bjerg genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Gitte Støkkel og Regina Blak Rasmussen. Revisor 2 blev Else Marie Juhl Nielsen og revisorsuppleant blev Julie Ny Bundgaard.
 
Den nye bestyrelse tiltrådte og konstituerede sig: Formand: Helle Rasmussen. Kasserer: Birthe Bjerg, Sekretær: Bente Topp. Bestyrelsesmedlemmer: Mia Søe Pedersen og Louise Ejlertsen. 1. suppleant Gitte Støkkel og 2. suppleant Regina Blak Rasmussen.
Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver: Bente og Birthe medlemsregistrering, Helle hjemmesiden, Louise er ansvarlig for lokalebooking, Birthe udarbejder kontrakter, og tager sig af børneattester. Alle i bestyrelsen er kontaktpersoner på forskellige hold med ansvar for information og kommunikationen mellem instruktører og bestyrelse.
 
Møder og kurser: I årets løb er der blevet afholdt tre instruktørmøder og otte bestyrelsesmøder.
12 instruktører deltog Inspirationskursus i Herning, 2 instruktører deltog i Fitness i gymnastiksalen, 60+ med gang i samt Træning med roller, redondo og elastik.
Til alle kurser og møder har der været en positiv og konstruktiv holdning til de opgaver der skulle løses. Desuden dygtiggør både instruktører og bestyrelse sig løbende.
 
FREM-dagen og øvrige opvisninger: FREM- dagen d. 16. april 2016 forløb rigtig flot. Dette års tema var ”Melodi Grand Prix”. Dagen blev holdt i Pårup Hallen. Alle holdene på gulvet ydede en flot indsats. Alle vores børnehold og et enkelt voksenhold samt et hold bestående af instruktører var på gulvet, så foreningens mangfoldighed blev vist. Mange tak til Jer alle.
Den Gyldne FREM’er blev i år givet til Jytte Rasmussen. ”Den Frivillige FREM’er” blev givet til Regina Blak Rasmussen.
Der blev desuden uddelt rigtig mange årsnåle til børn, der har gået i foreningen i henholdsvis 3, 5 og 8 år.
Flere af vores hold deltog i både DGI og DGF’s forårsopvisninger, derudover har Ball-stikholdet deltaget i opvisning i København og Middelfart og Showdance holdet har deltaget i flere opvisninger på Fyn.
 
Sæsonen: Sæsonen 2016/17 kom fint fra start. Vi har et hold af dygtige instr
uktører, hjælpeinstruktører, samt holdhjælpere. Der kommer løbende nye instruktører til. FREM har i 2016 tilknyttet i alt 45 instruktører, hjælpeinstruktører og holdhjælpere, som alle med deres engagement og ansvarsbevidsthed bidrager til, at FREM er en forening, hvor medlemmer trives og udfordres.
 
Aktiviteter: FREM deltog med en stand på Skibhusfestivalen. Og der blev afhold Springdag i Søndersø. Der har været afholdt en teambuilding- dag for foreningens frivillige.
 
Forskellige udvalg: Redskabsudvalg: Mia, Pernille.
Fremdagens udvalg:
Planlægning: Mia, Anne Sofie og Regina. Udsmykning: Gitte og Simone, Redskabshold Katrine og Randi.
Vi har repræsentanter i Fritidsudvalgene på de skoler hvor vi har aktiviteter.
 
Jubilæum: Foreningen FREM har 100 års jubilæum april 2020. I den forbindelse er bestyrelsen begyndt at drøfte hvad der skal ske i den anledning.
 
Indkøb/økonomi: Der er løbende indkøbt forskellige små-redskaber, airroller samt håndredskaber til opvisningsholdene.
Medlemstal: 31. 12. 2016 er 563 medlemmer aktive på vores hold, fordelt på 363 børn, 200 voksne. Medlemmer i alt i 2016 er 789, fordelt på 519 børn, 270 voksne.
 
Tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde og engagement i foreningen.
Februar 2017 Helle Rasmussen
Årsberetning 2015 09-03-2016
Årsberetning for gymnastikforeningen FREM Odense 2015
På Generalforsamlingen d. 18. februar 2015 blev Helle Rasmussen, Mia Søe Pedersen og Louise Ejlertsen genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Gitte Støkkel og Jane Staunsholm Jensen. Revisor 1 blev Linda Birkenfeldt. og revisorsuppleant blev Dorthe Andreassen
 
Den nye bestyrelse tiltrådte og konstituerede sig: Formand: Helle Rasmussen. Kasserer: Birthe Bjerg, Sekretær: Bente Topp. Bestyrelsesmedlemmer: Mia Søe Pedersen og Louise Ejlertsen. 1. suppleant Gitte Støkkel og 2. suppleant Jane Staunsholm Jensen.
Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver: Bente og Birthe medlemsregistrering, Helle hjemmesiden, Louise er ansvarlig for lokalebooking, Birthe udarbejder kontrakter, og tager sig af børneattester. Alle i bestyrelsen er kontaktpersoner på forskellige hold med ansvar for information og kommunikationen mellem instruktører og bestyrelse.
 
Møder og kurser: I årets løb er der blevet afholdt tre instruktørmøder og otte bestyrelsesmøder. Mange af instruktørerne har deltaget i flere kurser af kortere varighed.
Syv instruktører var på ”Springsikker” kursus. To har været på inspiration til voksengymnastik, en er i gang med instruktøruddannelse. Til alle kurser og møder har der været en positiv og konstruktiv holdning til de opgaver der skulle løses. Desuden dygtiggør både instruktører og bestyrelse sig løbende.
 
FREM-dagen og øvrige opvisninger: FREM- dagen d. 21. marts 2015 forløb rigtig flot. Dette års tema var ”Helte og heltinder”. Dagen blev holdt i Pårup Hallen. Alle holdene på gulvet ydede en flot indsats. Alle vores børnehold og et enkelt voksenhold samt et hold bestående af instruktører var på gulvet, så foreningens mangfoldighed blev vist. Mange tak til Jer alle.
Den Gyldne FREM’er blev i år givet ”Spring Mix”, Sct. Hans skole. ”Den Frivillige FREM’er” blev givet til Karen Øgendahl.
Der blev desuden uddelt rigtig mange årsnåle til børn, der har gået i foreningen i henholdsvis 3, 5 og 8 år.
Flere af vores hold deltog i både DGI og DGF’s forårsopvisninger, derudover har Ball-stikholdet deltaget i opvisning i København og Middelfart og Showdance holdet har deltaget i flere opvisninger på Fyn.
 
Sæsonen: Sæsonen 2015/16 kom fint fra start. Vi har et hold af dygtige instruktører, hjælpeinstruktører, samt holdhjælpere. Der kommer løbende nye instruktører til. FREM har 2015 tilknyttet i alt 32 instruktører, hjælpeinstruktører og holdhjælpere, som alle med deres engagement og ansvarsbevidsthed bidrager til, at FREM er en forening, hvor medlemmer trives og udfordres.
 
Aktiviteter: FREM deltog med en stand på Skibhusfestivalen.
                                                                                                                                                        
Forskellige udvalg: Redskabsudvalg: Mia, Pernille.
Fremdagens udvalg:
Planlægning: Mia, Pernille, Anne Sofie og Regina. Udsmykning: Gitte, Stine, Randi
Vi har repræsentanter i Fritidsudvalgene på de skoler hvor vi har aktiviteter.
 
Jubilæum: Foreningen FREM har 100 års jubilæum april 2020. I den forbindelse er bestyrelsen begyndt at drøfte hvad der skal ske i den anledning.
 
Indkøb/økonomi: Der er løbende indkøbt lidt forskellige små-redskaber. Igen i år har vi fået tildelt midler fra Jyderup spillehal/Tipsmidler.
 
Medlemstal:  Aktive medlemmer pr 31. 12. 2015 er 536 medlemmer, fordelt på 348 børn, 188 voksne.
 
Tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde og engagement i foreningen.
Februar 2016 Helle Rasmussen
Årsberetning 2014 19-02-2015
Årsberetning fremlagt på generalforsamling februar 2015

Årsberetning for gymnastikforeningen FREM Odense 2014

På Generalforsamlingen d. 6. februar 2014 blev Birthe Bjerg og Bente Topp genvalgt til bestyrelsen,  Gitte Støkkel blev valgt som 1. suppleant og Stine Søe Pedersen som 2. suppleant. Nyvalgt som revisor 1 blev Linda Birkenfeldt(for 1 år). Revisor  2 blev Else Marie Juhl Nielsen og Revisor suppleant blev Dorthe Andreassen
Den nye bestyrelse tiltrådte og konstituerede sig: Formand: Helle Rasmussen. Kasserer: Birthe Bjerg, Sekretær: Bente Topp. Bestyrelsesmedlemmer: Mia Søe Pedersen og Louise Ejlertsen. 1. suppleant Gitte Støkkel og 2. suppleant Stine Søe Pedersen.
Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver: Bente og Birthe medlemsregistrering, Helle hjemmesiden, Louise er ansvarlig for lokalebooking, Birthe udarbejder kontrakter, og tager sig af børneattester. Alle i bestyrelsen er kontaktpersoner på forskellige hold med ansvar for information og kommunikationen mellem instruktører og bestyrelse. Bestyrelsen henter desuden hjælp til sæsonprogrammerne og lignende opgaver. Denne opgave varetages af Anne Marie Bay i samarbejde med bestyrelsen. Jeg mener, det er væsentligt at præcisere, hvordan vi har fordelt opgaverne, da alle i bestyrelsen påtager sig et stort ansvar og arbejde.
 
Møder og kurser: I årets løb er der blevet afholdt tre instruktørmøder og otte bestyrelsesmøder. Mange af instruktørerne har deltaget i flere kurser af kortere varighed. Bestyrelsen var på Conventus - kursus.
Ni instruktører var på Inspirationskursus i Herning. Til alle kurser og møder har der været en positiv og konstruktiv holdning til de opgaver der skulle løses. Desuden dygtiggør både instruktører og bestyrelse sig løbende.
 
FREM-dagen og øvrige opvisninger: FREM- dagen d. 6. april 2014 forløb rigtig flot. Dette års tema var ”Årstider”. Dagen blev holdt i Pårup Hallen. Alle holdene på gulvet ydede en flot indsats. Alle vores børnehold, et enkelt voksenhold og et hold bestående af instruktører var på gulvet, så foreningens mangfoldighed blev vist. Årets gæstehold var Rexholdet fra Ringe efterskole. Mange tak til Jer alle.
Den Gyldne FREM’er blev i år givet til Pernille. Og den ny indstiftede vandrepokal ”Den Frivillige FREM’er” blev givet til Lilian.
Der blev desuden uddelt rigtig mange årsnåle til børn, der har gået i foreningen i henholdsvis 3, 5 og 8 år.
Flere af vores hold deltog i både DGI og DGF’s forårsopvisninger, derudover har Ball-stikholdet deltaget i opvisning i København og Middelfart og Showdance holdet har deltaget i flere opvisninger på Fyn.
 
Sæsonen: Sæsonen 2014/15 kom fint fra start. Vi har et hold af dygtige instruktører, hjælpeinstruktører, samt holdhjælpere. Der kommer løbende nye instruktører til. FREM har 2014 tilknyttet i alt 29 instruktører, hjælpeinstruktører og holdhjælpere, som alle med deres engagement og ansvarsbevidsthed bidrager til, at FREM er en forening, hvor medlemmer trives og udfordres.
 
Aktiviteter: Teambuilding- dag for instruktører og bestyrelse, hvor alle blev udfordret og lærte hinanden lidt bedre at kende. FREM deltog med en stand på Skibhusfestivalen. Vi har haft en springdag på Vejstrup efterskole.
                                                                                                                                                        
Forskellige udvalg: Teambuilding udvalg: Mia, Karen og Rebecca. Redskabsudvalg: Mia, Pernille og Jonas.
Fremdagens udvalg: planlægning: Bente, Mia, Pernille og Julie, udsmykning: Gitte, Rebecca, Karen og Anne.
Vi har repræsentanter i Fritidsudvalgene på de skoler hvor vi har aktiviteter.
 
Indkøb/økonomi: Der er løbende indkøbt lidt forskellige små-redskaber. Igen i år har vi fået tildelt midler fra en spillehal/Tipsmidler.
 
Medlemstal:  Aktive medlemmer pr 31. 12. 2014 er 553 medlemmer, fordelt på 320 børn, 204 voksne heraf 29 instruktører.
 
Tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde og engagement i foreningen.
Februar 2015 Helle Rasmussen
 
Årsberetning 2013 11-09-2014

Årsberetning fremlagt på generalforsamling februar 2014
 


Årsberetning for gymnastikforeningen FREM Odense 2013

På Generalforsamlingen d. 7. februar 2013 blev Helle Rasmussen genvalgt til bestyrelsen, nyvalgt blev Louise Ejlertsen og Mia Søe Pedersen, Gitte Støkkel blev valgt som 1. suppleant og Stine Søe Pedersen som 2. suppleant. Nyvalgt som revisor 1 blev Dorrit, og Linda Birkenfeldt blev valgt som revisorsuppleant.

Den nye bestyrelse tiltrådte og konstituerede sig: Formand: Helle Rasmussen. Kasserer: Birthe Bjerg, Sekretær: Bente Topp. Bestyrelsesmedlemmer: Mia Søe Pedersen, Louise Ejlertsen. 1. suppleant Gitte Støkkel og 2. suppleant Stine Søe Pedersen.

Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver: Bente og Birthe medlemsregistrering, Helle hjemmesiden(med hjælp af Morten Johnsen), Louise er ansvarlig for lokalebooking, Birthe udarbejder kontrakter, og tager sig af børneattester. Alle i bestyrelsen er kontaktpersoner på de forskellige hold med ansvar for information og kommunikationen mellem instruktører og bestyrelse. Bestyrelsen henter desuden hjælp til sæsonprogrammerne og lignende opgaver. Denne opgave varetages af Anne Marie Bay i samarbejde med bestyrelsen. Jeg mener, det er væsentligt at præcisere, hvordan vi har fordelt opgaverne, da alle i bestyrelsen påtager sig et stort ansvar og arbejde.

Møder og kurser: I årets løb er der blevet afholdt tre instruktørmøder, otte bestyrelsesmøder, et førstehjælpskursus, og fire instruktører har været på springkursus. Mange af instruktørerne har deltaget i flere kurser af kortere varighed. Til alle kurser og møder har der været en positiv og konstruktiv holdning til de opgaver der skulle løses. Desuden dygtiggør både instruktører og bestyrelse sig løbende.

FREM-dagen og øvrige opvisninger: FREM- dagen d. 6. april 2013 forløb rigtig flot. Dette års tema var ”Kærlighed og venskab”. Dagen blev holdt i Pårup Hallen. Alle holdene på gulvet ydede en flot indsats. Alle vores børnehold og et voksenhold var på gulvet, så foreningens mangfoldighed blev vist. Dette års gæstehold var Vejstrup efterskole. Mange tak til Jer alle.

Den gyldne Fremmer blev i år givet til Magne Nielsen Agergaard og far Søren fra Familieholdet på Vestre skole. Derudover blev Pernille indstillet af flere af hendes gymnaster, indstillingen af Pernille gav anledning til overvejelser omkring oprettelse af en hædersbevisning målrettet de frivillige i foreningen.

Der blev desuden uddelt rigtig mange årsnåle til børn, der har gået i foreningen i henholdsvis 3, 5 og 8 år.

Flere af vores hold deltog i både DGI og DGF’s forårsopvisninger, derudover har Ball-stikholdet deltaget i opvisning i København og Middelfart og Showdance holdet har deltaget i flere opvisninger på Fyn.

Sæsonen: Sæsonen 2013/14 kom fint fra start. Vi har et hold af dygtige instruktører, hjælpeinstruktører, samt holdhjælpere. Der kommer løbende nye instruktører til. FREM har 2013 tilknyttet i alt 29 instruktører, hjælpeinstruktører og holdhjælpere, som alle med deres engagement og ansvarsbevidsthed bidrager til, at FREM er en forening, hvor medlemmer trives og udfordres.

Aktiviteter: FREM deltog med en stand på Skibhusfestivalen. Vi har haft en springdag på Vejstrup efterskole, og en mindre gruppe børn og instruktører har deltaget ved DGI ”Fræs”

Forskellige udvalg: ”Udvalget” for vores sæsonprogram består af Anne Marie Bay og Helle, som med de nødvendige oplysninger fra instruktører og bestyrelse udarbejder programmet.

Planlægningsudvalget for Fremdagen: Bente, Mia og Pernille, Redskabsudvalg bestående af Mia, Pernille og Jonas.

Vi har repræsentanter i Fritidsudvalgene på de skoler hvor vi har aktiviteter.

Indkøb/økonomi: Der er med tilskud(hele beløbet) fra Odense kommune indkøbt en ny plint til Vestre skole. Der er indkøbt lidt forskellige små-redskaber. Og igen i år har vi fået midler fra en spillehal(”Tipsmidler”).

Medlemstal. Det sidste tal for opgørelse af medlemmer pr 31. 12. 2013 lyder på 512 medlemmer, fordelt på 306 børn, 177 voksne, 29 instruktører.

Tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde og engagement i foreningen.

Februar 2014 Helle Rasmussen

 

 

Årsberetning 2012 11-02-2015

Årsberetning fremlagt på generalforsamling februar 2013
 Årsberetning for gymnastikforeningen FREM Odense 2012
På generalforsamlingen d. 9. februar 2012 blev Bente Topp og Birthe Bjerg genvalgt til bestyrelsen, Gitte Støkkel blev valgt som 1. suppleant og Mia Søe Pedersen som 2. suppleant. Kirsten Jørgensen blev genvalgt som revisor 2 og Linda Birkenfeldt blev valgt som revisorsuppleant.

Den nye bestyrelse tiltrådte og konstituerede sig: Formand: Helle Rasmussen. Kasserer: Birthe Bjerg, Sekretær: Bente Topp. Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Mørup, Anne Mette Broustbo. 1. suppleant Gitte Støkkel og 2. suppleant Mia Søe Pedersen
Bestyrelsen fordelte de forskellige arbejdsopgaver. Kassererposten blev igen varetaget af Birthe. Bente og Birthe medlemsregistrering, Anne Mette og Helle hjemmesiden, Kirsten er ansvarlig for lokalebooking, Birthe udarbejder kontrakter, og tager sig af børneattester. Alle i bestyrelsen er kontaktpersoner på de forskellige hold med ansvar for information og kommunikationen mellem instruktører og bestyrelse. Bestyrelsen henter desuden hjælp til sæsonprogrammerne. Denne opgave varetages af Anne Marie Bay. Anne Marie Bay laver i samarbejde med bestyrelsen sæsonprogrammer og lignende opgaver. Jeg mener, det er væsentligt at præcisere, hvordan vi har fordelt opgaverne, da alle i bestyrelsen påtager sig et stort ansvar og arbejde.

Møder og kurser: I årets løb er der blevet afholdt tre instruktørmøder, otte bestyrelsesmøder, et førstehjælpskursus, fire instruktører har været på inspirationsweekend i Herning. Mange af instruktørerne har deltaget i flere kurser af kortere varighed. Til alle kurser og møder har der været en positiv og konstruktiv holdning til de opgaver der skulle løses. Desuden har der været opfølgende kurser i conventus.

FREM-dagen og øvrige opvisninger: FREM- dagen d. 27. marts 2012 forløb rigtig flot. Dette års tema var ”Eventyr”. Dagen blev holdt i Pårup Hallen. Alle holdene på gulvet ydede en flot indsats. Alle vores børnehold og to voksenhold var på gulvet, så foreningens mangfoldighed blev vist. Dette års gæstehold var ”B-holdet” fra Bellinge. Mange tak til Jer alle.
Den gyldne Fremmer blev i år givet til Louise instruktør på familiehold på Sct. Hans skole.
Der blev desuden uddelt rigtig mange årsnåle til børn, der har gået i foreningen i henholdsvis 3, 5 og 8 år.
Flere af vores hold deltog i både DGI og DHG’s forårsopvisninger.

Sæsonen: Sæsonen 2012/13 kom fint fra start. Alle annoncerede hold er startet, Vi har et hold af dygtige instruktører, hjælp instruktører, samt holdhjælpere, og der kommer løbende nye til. FREM har tilknyttet i alt 30 instruktører, hjælpeinstruktører og holdhjælpere, som alle med deres engagement og ansvarsbevidsthed bidrager til, at FREM er en forening, hvor medlemmer trives og udfordres.

Aktiviteter: Der har været afholdt springdag på Vejstrup efterskole

Forskellige udvalg: ”Udvalget” for vores sæsonprogram består af Anne Marie Bay og Helle/Bente, som med de nødvendige oplysninger fra instruktører og bestyrelse udarbejder programmet.
Planlægnings-udvalget for Fremdagen: Bente, Mia og Anne Mette
Vi har repræsentanter i Fritidsudvalgene på de skoler hvor vi har aktiviteter.

Indkøb: Der er indkøbt en ny Team Track som erstatning for den gamle air track, på Sct. Hans skole.
Der er indkøbt lidt forskellige små-redskaber.

Medlemstal. Det sidste tal for opgørelse af medlemmer pr 31. 12. 2012 lyder på 496 medlemmer.

Tak til alle der i årets løb har bidraget med arbejde og engagement i foreningen.

Februar 2013

Helle Rasmussen

 

Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241